Conferentiecentrum Samaya is van ouds her een maatschappelijk betrokken organisatie. Open voor de omgeving. Sponsor van zwaarbelaste mantelzorgers. Door een op de klant afgestemd prijsbeleid willen wij ook een aantal minder draagkrachtige groepen de mogelijkheid bieden om bij Samaya hun training aan te bieden.

Samaya heeft een nauwe relatie met de Stichting Gods Werkhof. Deze Stichting biedt jaarlijks een aantal langdurig en zwaarbelaste mantelzorgers gedurende 3 dagen een gastvrij verblijf bij ons aan. Zij werft fondsen om de deskundige begeleiders te kunnen financieren, die de mantelzorgers tijdens deze dagen een luisterend oor bieden en de voor- en nazorg voor hun rekening nemen. Samaya steunt het mantelzorgproject door de verblijfskosten voor haar rekening te nemen.

Terug naar Onze missie