Paarden, honden of schapen ondersteunen de coaches om het team meer helderheid te geven in de (onderliggende) patronen. Deze helderheid zorgt er voor dat teamleden zich op een dieper niveau met elkaar gaan verbinden. Hierdoor wordt de effectiviteit van het team verhoogd. Het team weet beter waarom het iets doet en vervolgens kan het sneller beslissen over het hoe en wat.

De ontmoeting met de dieren versterkt dit proces. Zij geven feilloos incongruentie tussen gedrag en intentie weer. De dieren spreken niet, hebben geen oordeel, maar reageren wel direct.

Vaak worden wij door trainers, coaches of procesbegeleiders uitgenodigd een onderdeel van het ontwikkelingsprogramma te verzorgen. Door onze invulling worden de inzichten uit het programma ook echt ervaren. En daarmee op een dieper niveau geïntegreerd.

Zoals je zult begrijpen, worden de sessies van Natuurlijk Verbinden altijd buiten verzorgd.

Wil je meer informatie, neem dan contact op: adriaan@natuurlijk-verbinden / 06-51593431.

Of neem een kijkje op de website natuurlijk-verbinden.nl