Wij bieden onze gasten een aantal vaste activiteiten. U bent vrij daar als groep of individueel aan deel te nemen. Wij vragen voor deze activiteiten een vrijwillige bijdrage.

In verband met de aangescherpte Corona maatregelen zijn deze activiteiten t/m 19 januari 2021 geannuleerd.  

Ochtendmeditaties

Met uitzondering van vakantieperiodes is er op dinsdag t/m vrijdag om 7.45 uur in de kapel gelegenheid voor een ochtend-meditatie. Deze wordt begeleid door een van onze medewerksters. Wij beginnen met het voorlezen van een korte inspirerende tekst of een cyclus van rustige bewegingen. Daarna is er een stiltemeditatie. Tot slot sluit de begeleider af met een lied, gebed, korte tekst of zelf massage.
Voor gasten die niet bekend zijn met meditatie geven wij vooraf een korte uitleg over het doel van meditatie en over de innerlijke en fysieke houding. Wij horen graag vooraf of daar behoefte aan is.

 Zen-meditaties

Op dinsdag, donderdag en vrijdag is er om 15.00 uur zen-meditatie van 1 uur, verzorgd door Toon van Buren, pastor en zen-leraar. De zen-meditatie wordt afgesloten door gezamenlijk in stilte een kopje thee te drinken. Toon van Buren is altijd ruim van te voren aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Op de laatste vrijdag van de maand is er een 1 uur durende zen-meditatie om 10.30 uur, om 12.00 uur, om 13.30 uur en om 15.00 uur.
Aanmelden vooraf is verplicht en kan via emailadres  josje.vanderlaan@outlook.com

Oecumenische zondagsvieringen

Elke zondag om 10.00 uur vindt er in de kapel een oecumenische zondagsviering plaats, gebaseerd op de joods-christelijke traditie. Deze vieringen worden verzorgd door de Werkhofgemeenschap (WHG), die ontstaan is ten tijde dat de zusters nog in het klooster woonden en nog steeds een levendige en actieve gemeenschap vormen. De WHG organiseert zelf regelmatig ook andere activiteiten en bijeenkomsten dan de zondagsdiensten. Meer informatie vindt u op Werkhofgemeenschap.

Rondleidingen

Enkele malen per jaar verzorgen vrijwilligers van de Stichting Gods Werkhof een rondleiding door ons gebouw of door onze tuin. De nadruk ligt daarbij op de cultuurhistorie van ons gebouw en/of de voormalige kloostertuin. Ook de ontwikkelingen in de katholieke kerk sinds 1960 en hoe deze vorm kregen op deze bijzondere locatie komen aan bod. Informatie over data vindt u hier.

 The Joy of Yoga

Elke week (met uitzondering van de schoolvakanties) op dinsdagavond van 19.00 – 20.15 uur en/of van 20.30 – 21.45 uur kunt u deelnemen aan de Hatha Yogalessen van Judith Bouwhuis. Ook gasten van Samaya kunnen aansluiten bij de lessen.

Informatie en aanmelden The Joy of Yoga

Stadsverlichting

Elke 2e zondag van de maand wordt bij Samaya de Stadsverlichting meditatie gehouden, met als doel een cultuur van verlichting te stimuleren.
Deze meditatie is o.l.v. Ben van Eck.

Informatie vindt u hier.